FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना ।

७९/८० 08/21/2022 - 16:05

ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशय सम्वन्धी सूचना

७९/८० 07/26/2022 - 21:38 PDF icon AASAY PATRA.pdf

दर रेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।

७८/७९ 06/08/2022 - 10:03

दर रेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।

७८/७९ 06/08/2022 - 10:03

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना

७८/७९ 06/03/2022 - 08:40

शिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सुचना ।

७८/७९ 06/01/2022 - 16:46

दर रेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सुचना ।

७८/७९ 05/27/2022 - 20:07

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आसय सम्बन्धि सूचना

७८/७९ 12/30/2021 - 11:16

शिलबन्दी दर भाउ पत्र आह्वान गरिएको सूचना

७८/७९ 11/07/2021 - 11:05 PDF icon Tender Notice 2.pdf

ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धि सूचना

७८/७९ 10/04/2021 - 11:55

Pages