FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शीलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ 09/24/2023 - 10:54

इबिडिङ्ग बोलपत्र आहवान सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ 09/14/2023 - 13:33

इबिडिङ्ग बोलपत्र आहवान सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ 08/24/2023 - 11:02

चमेना गृह सञ्चालनको लागि शिलबन्दी प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

७९/८० 05/04/2023 - 14:53

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना ।

७९/८० 04/13/2023 - 12:05

ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धि सूचना ।

७९/८० 02/18/2023 - 16:18

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

७९/८० 02/17/2023 - 09:53

ठेक्का स्वीकृत गर्न आशय सम्बन्धी सुचना ।

७९/८० 11/17/2022 - 19:52

बोलपत्र आह्वान गरिएको सम्बन्धमा

७९/८० 11/17/2022 - 19:50

बोलपत्र आहवान सम्बन्धि सूचना ।

७९/८० 09/29/2022 - 16:47

Pages