FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७९/०५/०७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७९/८० 09/02/2022 - 11:01 PDF icon 2079.05.07.pdf

मिति २०७९/०४/२० गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७९/८० 09/02/2022 - 10:57 PDF icon 2079.04.20.pdf

मिति २०७९/०३/३१ गते गरिव परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम बैठकको निर्णय

७८/७९ 07/15/2022 - 15:57

मिति २०७९।०३।२८ गते शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सम्बन्धी बैठकको निर्णय

७८/७९ 07/13/2022 - 16:09 PDF icon शैक्षिक सुधार कार्यक्रम बैठक.pdf

गाउँसभा २०७९।०३।२८

७८/७९ 07/13/2022 - 15:59 PDF icon गाउँसभा ०७९।०८० २०७९।०३।२८.pdf

गाउँसभा २०७९।०३।०९

७८/७९ 07/13/2022 - 15:55 PDF icon गाउँसभा ०७९।०८० २०७९।०३।०९.pdf

विपद सम्बन्धि बैठक

७८/७९ 06/28/2022 - 18:57 PDF icon bipad.pdf

गाउँसभा र कार्यपालिका बैठक सम्बन्धी विवरण

७८/७९ 06/27/2022 - 13:34 PDF icon गाउँसभा र कार्यापालिका बैठक.pdf

गाउँसभा र कार्यपालिका बैठक सम्बन्धी विवरण

७८/७९ 06/27/2022 - 13:34 PDF icon गाउँसभा र कार्यापालिका बैठक.pdf

मिति २०७९/०२/३1 गते बसेको बैठकबाट सुरक्षित आप्रावासन (SAMI) परियोजना सम्बन्धि निर्णयहरु ।

७८/७९ 06/14/2022 - 14:36

Pages