FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व.२०७९/०८० नीति, बजेट तथा कार्यक्रम पुस्तिका

७९/८० 08/06/2022 - 17:55 PDF icon बजेट किताब.pdf

आ.व.०७९।०८० वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम

७८/७९ 06/27/2022 - 14:43 PDF icon निती तथा कार्यक्रम २०७९.०३.०९.pdf

बजेट सिलिङ्ग पठाइएको सम्बन्धमा

७८/७९ 06/14/2022 - 14:37

आ.व.२०७८/०७९ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पुस्तिका

७८/७९ 08/18/2021 - 13:45 PDF icon bhokraha nursing book.pdf

गाउँ सभामा वार्षिक बजेट पेश भएको

७७/७८ 06/28/2021 - 13:49 PDF icon budget 2078.79 .pdf

आ.व.०७७/०७८ नीति, बजेट तथा कार्यक्रम ।

७७/७८ 12/10/2020 - 13:23 PDF icon Bhokraha book all page final 2077.pdf

आ.व.०७६/०७७ नीति, बजेट तथा कार्यक्रम ।

७६/७७ 12/10/2020 - 13:22 PDF icon Bhokraha book all page final 2076.pdf

राजश्व दररेट २०७७।०७८

७८/७९ 07/30/2020 - 12:34 PDF icon Rajaswa Dar Rate 2077.078.pdf

आय व्यय विवरण

७७/७८ 07/15/2020 - 17:42 PDF icon CamScanner 07-15-2020 17.26.12_1.pdf

आ.व.२०७७/०७८ को आय- व्यय को विवरण

७७/७८ 06/16/2020 - 15:51

Pages