FAQs Complain Problems

तपाईलाई गाउँपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
60% (68 votes)
राम्रो
14% (16 votes)
ठिकै
26% (30 votes)
Total votes: 114